ZPF v projektové přípravě

Problematika ZPF je velmi důležitá zejména u staveb plošně významných – parkovišť, obchodních center, silnic, ale význam roste i u rodinných domů. Výpočet poplatků za vynětí ze ZPF provádím obvykle do 5 pracovních dnů, a to na podkladu projektové dokumentace Vašeho záměru. U staveb složitějších, kde je počet dotčených parcel vyšší, se doba zpracování přiměřeně prodlouží. Pro výpočet je nezbytné mít k dispozici izolinie bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). V případě zájmu poskytuji nezávazné konzultace k této problematice.

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

+420 739 064 455
info@aleshanslik.cz