EIA

Proces posuzování vlivů na životní prostředí (dále též proces EIA) je nejen procesem odborně složitým, ale také finančně náročným. I proto je vhodné zvolit pro tyto účely osobu, která řeší EIA odborně a dlouhodobě. EIA odborně zpracují především zkušené autorizované osoby. Zpracovat EIA odborně vyžaduje nejen znalost legislativy, ale také mít praktickou zkušenost s technologiemi v praxi, a znalost výrobních a environmentálních technologií a procesů.

Nabízím odborné zpracování EIA již 8 let, nejdříve jako osoba neautorizovaná, a od července 2012 jako držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku EIA. Zpracování EIA je nedílnou součástí přípravy větších investičních akcí, i menších záměrů. Podlimitní EIA se týká i menších záměrů, proto je zpracování EIA relevantní i pro menší - soukromé investory. Součástí zpracování EIA je nejen Oznámení, ale i Dokumentace a Posudek. Zpracování EIA – posudku zadává příslušný orgán posuzování vlivů, který proces EIA řídí. Provedl jsem zpracování EIA pro cca 50 záměrů, a to jak ve fázi oznámení EIA nebo oznámení EIA podlimitního záměru, tak Dokumentace EIA i Posudku EIA.

Součástí zpracování EIA je i dodání všech odborných průzkumů a studií, zejména studie hlukové a rozptylové, u některých záměrů měření hluku, u mnohých záměrů pak zpracování biologického průzkumu nebo hodnocení. Na zpracování EIA se mnou spolupracují odborníci z Palackého univerzity Olomouc, i místní specialisté v Ostravě.

Zpracování EIA je procesem dlouhodobým. Kvalitní zpracování EIA vyžaduje opakované návštěvy v terénu (v místě realizace posuzovaného záměru).

Podle novely zákona č. 100/2001 Sb., je součástí zpracování EIA pro některé záměry i zpracování podkladů pro verifikaci a zezávaznění Stanoviska EIA, což se ovšem týká již proběhlých procesů EIA. Zpracování EIA je prvním komplexním krokem v projektové přípravě, na který navazuje (po vydání územního rozhodnutí) proces přípravy integrovaného povolení (IPPC).

Ve fázi Dokumentace EIA je nutné také počítat s veřejným projednáním, kde se EIA veřejně projednává, a pokud je EIA zpracována dostatečně odborně, je pozice oznamovatele (investora) na tomto projednání mnohem snazší.

Zpracování EIA odborně je jedním ze základních předpokladů pro správné a bezkonfliktní absolvování tohoto procesu. O mém odborném zpracování EIA vypovídají zejména reference, které jsou veřejně dostupné na serveru společnosti CENIA.

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

+420 739 064 455
info@aleshanslik.cz