Pedologický průzkum

Pedologické průzkumy realizuji pomocí vpichové sondýrky. Tyto průzkumy zpracovávám jak pro plánované stavby rodinných domů, tak pro stavby silniční, železniční i pozemní (parkoviště, výrobní haly, apod.). V návaznosti na pedologický průzkum vypočítám poplatky za vynětí půdy ze ZPF, navrhnu bilanci ornice a projednám způsob nakládání s ornicí. Všechny tyto kroky jsou nezbytné pro získání souhlasu orgánu ochrany ZPF s vynětím půdy ze ZPF.

Vhodným termínem pro provedení pedologického průzkumu je podzim. Pokud se jedná o plochy trvalých travních porostů, lze průzkum provést v jakoukoli část roku. Pouze v zimním období je provedení komplikované a při sněhové pokrývce nebo při déletrvajících mrazech nelze provádět vůbec.

    

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

+420 739 064 455
info@aleshanslik.cz