Dokumentace EIA

Ke zpracování Dokumentace EIA jsou oprávněny pouze osoby s autorizací dle zákona č. 100/2001 Sb. Dokumentace EIA musí (pokud bylo provedeno zjišťovací řízení) prioritně vyhodnotit podmínky obsažené v závěru zjišťovacího řízení. Zajistil jsem zpracování dokumentace EIA například pro záměr dobývání stavebního kameniva (v Olomouckém kraji) a podílel se na zpracování Dokumentace EIA pro záměry větrných elektráren jak v Olomouckém, tak i v Plzeňském kraji.

Oproti zpracování Oznámení EIA je zpracování Dokumentace EIA časově i finančně mnohem náročnější. Odbornost zpracování Dokumentace EIA je následně prověřena oponentním posudkem, který zadává orgán státní správy místně a věcně příslušný k provedení procesu EIA. Jako osoba zodpovědná za zpracování dokumentace EIA se pak zpracovatel nesmí jakkoli podílet na posudku EIA. Pokud zpracuji Oznámení EIA, může pak navázat zpracováním Dokumentace EIA. Obecně platí, že součástí Dokumentace EIA je i posouzení vlivů na veřejné zdraví.

Disponuji nejen nezbytným materiálovým a technickým vybavením pro zpracování Dokumentace EIA, ale také příslušným know-how pro dostatečně odborné zpracování dokumentace EIA. V rámci zpracování Dokumentace EIA provádím pravidelní konzultace s příslušnými pracovníky úřadů řídících proces EIA.

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

+420 739 064 455
info@aleshanslik.cz