Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je v legislativě zakotven v zákoně č. 309/2006 Sb., v platném znění. Koordinátor BOZP je určen investorem záměru jak ve fázi projektové přípravy (koordinátor BOZP během přípravy stavby), tak během realizace. Koordinátor BOZP během přípravy stavby především informuje investora o možných rizicích práce, připravuje první verzi Plánu BOZP, a podílí se případně na úpravě projektové dokumentace tak, aby byl postup výstavby co nejméně rizikový. Koordinátor BOZP během realizace stavby buďto přejme Plán BOZP z DSP, nebo vytvoří Plán zcela nový. Součástí Plánu BOZP jsou zejména technologické postupy prací jednotlivých zhotovitelů a další identifikační údaje, které koordinátor BOZP během práce nezbytně potřebuje. Koordinátor BOZP pravidelně dochází na staveniště a kontroluje průběh prací. Koordinátor BOZP eviduje případné chyby v pracovních postupech a případná porušení pravidel BOZP během výstavby. Koordinátor BOZP organizuje a následně i vede kontrolní dny BOZP, na které koordinátor BOZP diskutuje zjištění z průběhu výstavby s jednotlivými zástupci zhotovitelských firem.

Koordinátor BOZP není povinný pouze pro municipality a veřejné investory, ale týká se i fyzických osob zadávajících investiční výstavbu – například investory rodinných domů. Koordinátor BOZP nesmí být osoba jakkoli propojená se zhotoviteli stavby.

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

+420 739 064 455
info@aleshanslik.cz