Posudek EIA

Posudek EIA je někdy zaměňován za posouzení EIA, tedy zpracování dokumentů nutných pro proces EIA. Posudek EIA je zpracováván na Dokumentaci EIA, kterou rozesílá úřad odpovědný za provedení procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Zpracováním Posudku EIA může být pověřena pouze osoba, která je držitelem autorizace EIA dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Lhůta, za kterou má být posudek EIA zpracován, určuje zákon č. 100/2001 Sb., v platném znění. Zpracovatele Posudku EIA vybírá příslušný úřad.

Pokud tedy plánujete realizovat nebo teprve připravujete podklady pro záměr, který podléhá procesu EIA, a potřebujete zpracovat dokumenty pro proces EIA, je Posudek EIA tím posledním v řadě, který bude zpracován. Investorům nabízím možnost nezávazné konzultace vhodného postupu při přípravě jednotlivých dokumentů pro proces EIA.

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

+420 739 064 455
info@aleshanslik.cz