BOZP na staveništi

Zajištění BOZP na staveništi je jednou z povinností investora stavby. Bližší podmínky zajištění BOZP na staveništi definuje zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, který stanovuje mimo jiné i povinnost určit koordinátora BOZP. Hlavní osobou pro zajištění BOZP na staveništi je koordinátor BOZP. BOZP na staveništi je poměrně složitý systém, protože je do něj zapojeno mnoho různých právnických osob a pro ně pracující osoby fyzické. Zajištění BOZP na staveništi je realizováno prostřednictvím pověřených osob zhotovitelů – stavbyvedoucími. Tito mají pokyny k zajištění BOZP na staveništi od koordinátora BOZP.

Součástí BOZP na staveništi je nezbytná výměna analýzy rizik práce, kterou zajišťuje koordinátor BOZP. Rizikovost stavebních prací spočívá zejména v tom, že pracovníci nejsou na dané stavbě umístěni trvale, a proto musí být seznámeni se všemi riziky a problémy v oblasti BOZP. Základním dokumentem, který souhrnně řeší BOZP na staveništi je Plán BOZP sepsaný koordinátorem BOZP.

Pro zajištění BOZP na staveništi jsou koordinátorem BOZP svolávány kontrolní dny. Na těchto jsou diskutovány nejen zjištěné prohřešky proti BOZP na staveništi, ale také úkoly a výhled činnosti do dalších dnů. Zajištění BOZP na staveništi je procesem dlouhodobým, cíleným, složitým a odborně náročným. Pro zajištění BOZP na staveništi je vhodné angažovat koordinátora BOZP.

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

+420 739 064 455
info@aleshanslik.cz