Oznámení EIA

Oznámení EIA svým rozsahem vychází z přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Pokud se jedná o záměr, který nedosahuje v příloze č. 1 uvedených hodnot, je vhodně začít se zpracováním Oznámení EIA podlimitního záměru. Toto podlimitní oznámení definuje příloha 3a zákona.

Součástí Oznámení EIA jsou mimo obvyklých příloh (stanovisko dle § 45i a 45h, zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) také odborní studie (hluková rozptylová) a další odborné průzkumy (biologický průzkum, biologické hodnocení). Důležitou součástí přípravy Oznámení EIA je také rekognoskace místa plánované realizace.

Oznámení EIA se zasílá Krajskému úřadu (resp. Ministerstvu životního prostředí) k provedení zjišťovacího řízení.

zpracování Oznámení EIA

Zpracoval jsem cca 50 Oznámení EIA pro záměry v rámci celé České republiky. Odborně se 0zaměřuji na Oznámení EIA pro silniční stavby, a pro záměry vztažené k dopravě (výrobní závody, logistické parky) i na těžbu nerostných surovin. Sepsal jsem aktualizaci metodického pokynu pro zpracování Oznámení EIA, který je určen zejména pro osoby neautorizované.

Zpracování Oznámení EIA je procesem místy dlouhodobým, zejména v případech, kdy je nezbytné provést celosezónní pozorování. Obecně ale zpracování Oznámení EIA není limitováno roční dobou, protože pro zpracování Oznámení EIA lze s výhodou využít mnoha informačních zdrojů.

Nabízím před zpracováním Oznámení EIA konzultace s investorem, s cílem stanovit možná rizika procesu EIA. Po zpracování Oznámení EIA (pokud je to nezbytné, a pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení) následuje zpracování Dokumentace EIA.

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

+420 739 064 455
info@aleshanslik.cz